Firma Miloš Kaplánek

Firma Miloš Kaplánek je česká společnost, založena 26. 3. 1993. Jejím hlavním cílem je poskytovat služby v oblasti správy a údržby budov a zejména úklidu vnitřních veřejných prostor.
Působíme v Praze a okolí, avšak díky smluvním firmám jsme schopni zajistit také celostátní pokrytí.

Vaše starosti na naši hlavu!

Jsme si vědomi, že může dojít i k nepředvídaným situacím, a proto jsme pojištěni proti případným škodám způsobeným svou činností až do výše 5 mil. Kč. V současnosti pracujeme na splnění všech podmínek nezbytných pro udělení certifikátů jakosti 9001, 14001, kteréžto považujeme za jeden s indikátorů kvality služeb. Otestujte nás už nyní a staňte se našimi významnými klienty. Není nic jednoduššího. Předejte vaše všední starosti na naší hlavu.

Vize společnosti

Naší vizí je spoluvytvářet v ČR prostředí ve kterém je kvalita trvalou součástí všech oblastí života společnosti i jednotlivých občanů. Do této sféry spadá čas, který všichni každodenně trávíme ve veřejných institucích jako jsou nemocnice, úřady a další indtituce.

V současnosti i proto pracujeme na splnění všech podmínek nezbytných pro udělení certifikátů jakosti 9001, 14001, který představuje jeden s indikátorů kvality služeb.

Politika Kvality

Zaostřeno na kvalitu 

Společnost přijala následující závazky ke splnění politiky kvality:

- Poznávat a analyzovat současné i budoucí potřeby a očekávání zákazníka.

- Plnit požadavky a očekávání našich zákazníků ve stanovených termínech a stanovené kvalitě.

- Pružně reagovat na změny požadavků zákazníků.

- Uplatňovat týmovou práci při řešení požadované kvality.

- Za trvalé zvyšování kvality nese odpovědnost každý zaměstnanec společnosti.

- Nedílnou součástí zvyšování kvality je budování povědomí o kvalitě školením a zvyšování
odborné způsobilosti pracovníků.

- Neustálé zdokonalování se a zvyšování efektivity ve všech oblastech

Ke stažení - plnění normy ISO 9001 a ISO 14001

Politika kvality a environmentu

Služby

Nabízíme

Úklidové služby v oblasti správy a údržby budov a zejména vnitřních veřejných prostor.